Utnyttja Amazon S3-behörigheter för kontoöverskridande paket för utgående filer leverage-amazon-s-cross-account-bucket-permissions-for-your-outbound-files

Processen Outbound Data Transfer för kunder som använder Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) kräver att vi frågar efter din Amazon S3-åtkomstnyckel och hemliga nyckel för att kunna leverera de utgående datafilerna till din bucket.

Om du inte vill dela din Amazon S3-åtkomstnyckel och hemliga nyckel med oss kontaktar du din Audience Manager-konsult eller kundtjänst så konfigurerar de Cross-Account Bucket Permissions åt dig.

Du behöver bara lägga till ditt konto-ID för Amazon S3 i en tillåtelselista för den S3-bucket där du vill ta emot de utgående datafilerna, enligt beskrivningen i Amazon S3-dokumentationen. Din Audience Manager-konsult eller kundtjänst kommer att förse dig med ditt Amazon S3 konto-ID.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695