Vy över segmentlista segments-list-view

The Segments dashboard är en central arbetsyta för att hantera era målgruppssegment. Du kan se Segments instrumentpanel genom att navigera till Audience Data > Segments.

segment-dashboard

The Segments sidan innehåller funktioner och verktyg som hjälper dig att:

  • Skapa nya segment,
  • Redigera och ta bort segment,
  • Klona (duplicera) befintliga segment.
  • Se alla segment i en tabell med sorterbara kolumner;
  • Hantera segmentlagring;
  • Sök efter segment efter namn.
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695