Typer av insamlade data types-of-data-collected

Audience ManagerMed kan ni samla in och hantera data från första part, andra part och tredje part.

Att frigöra informationstillgångar om kunder som lagrats på flera platser är en av de största utmaningarna som företag står inför idag. Från CRM databaser, registreringssystem, annonsservrar osv., företag behöver verktyg som kan centralisera värdefulla data och hantera kund-/målgruppsinformation som en enda strategisk dataresurs. Audience Manager hjälper er att låsa upp isolerad kundinformation och hantera datainsamling från flera källor. Insamlade data kan hanteras baserat på dataelementets time-to-live-värde (TTL), vilket gör det lättare för utgivaren att kontrollera förfallodatum för data från alla källor. Audience Manager är utformat för att hjälpa er att hantera följande typer av data:

Datatyper
Datakälla
Första part
Kunder. Data samlas in online (från kundinteraktioner på era webbplatser) eller offline.
Andra part
Strategiska partners och annonsörer.
Tredje part
Dataleverantörer och/eller bytesplattformar. Data kan innehålla information som avsikt, demografi, socialt/livsstil, psykografi med mera.

Insamling av data från första part first-party-data

Första parts datainsamling är en huvuddel Audience Manager -funktion. Denna huvudfunktion tillgodoser behoven hos våra kunder (utgivare och annonsörer) som vill använda egna data som hörnstenar i marknadsföringsprogram eller för målinriktning och modellering mot andra datakällor.

Audience Manager hjälper kunderna att förstå sin datastrategi och mappar sedan den strategin i en anpassad datainsamlingsplan. Vårt Partner Solutions-team arbetar tillsammans med er för att utvärdera webbplatser, rådatasignaler och andra användarinteraktioner på era webbplatser. Med den här informationen kan vi hjälpa er att skapa en skräddarsydd datainsamlingsstrategi som hämtar datasignaler på användarnivå från olika sidor i ert lager. Insamlade data lagras och mappas tillbaka i en fördefinierad taxonomi som kan uppdateras när som helst när företagets behov förändras.

Följande exempel visar hur potentiella dataelement kan hämtas från en shoppingsida.

kundvagnsdata

Objekt
Beskrivning
1
Kön. En köpares förnamn indikerar vanligtvis kön. I vårt exempel är köparens förnamn Mary, så vi vet att köparen är en kvinna. Namn lagras aldrig av Audience Manager.
2
Intressen. Artiklarna i kundvagnen kan visa olika intressen. I vårt exempel spenderar Mary mycket pengar på träningsutrustning.
3
Bostadstyp. Baserat på frakt- och/eller faktureringsadress kan vi ta reda på om Mary köper träningsutrustning åt sig själv eller ett företag.
4
Plats. ZIP koder är mer tillförlitliga än IP adresser när det gäller att fästa en plats.
5
Prismedvetenhet. Om en kund använder kampanjkoder eller presentkort är hen förmodligen en köpare som letar efter bra erbjudanden.
6
Köpkraft. Prisdata som korreleras med ZIP+4 koder anger hur stor köpkraften är för en viss plats.

När rådata har samlats in mappas de tillbaka till kunddefinierade egenskaper i Audience Manager plattform. Både taxonomin och datamappningarna kan justeras när som helst utan att datainsamlingskoden ändras.

Insamling av data från andra part second-party-data

Andrapartsdata kommer från en strategisk affärspartner (det är inte utgivarens data). Den här informationen samlas in och hanteras precis som förstapartsdata.

I ett scenario med andrapartsdata skickar annonsörer sina datatillgångar till utgivare så att de kan kombinera informationen med utgivarens data och genomföra ett målinriktat annonsprogram. Dessutom kan utgivare utöka sin målgruppspool genom att samarbeta med sina annonsörer. I de flesta fall handlar dessa avtal om avtalsförhållanden som är begränsade till att Audience Manager behållartagg på partnerwebbplatsen för att underlätta datainsamling och delning.

Ett exempel på andrapartsdatainsamling och återmarknadsföring kan vara en klädåterförsäljare som samlar in data om sina produkter och sedan delar informationen med viktiga partners. I det här fallet kan handlarna leverera olika annonser i en Audience Manager partnerwebbplats för konsumenter som väljer olika färger och storlekar för jacka.

Insamling av data från tredje part third-party-data

Tredjepartsdata är information som samlas in och delas av leverantörer utanför Audience Manager.

Tredjepartsdata kan användas för att kvalificera befintliga data segments (t.ex. ålder, hushållsinkomst och så vidare), tillhandahålla data som är på begäran men inte på annat sätt tillgängliga, eller som ska användas i lookalike-modellering mot en känd användarbas från data från första part och andra part. Audience Manager fungerar med många tredjepartsleverantörer av data och hjälper er att förstå vilken typ av data som dessa dataleverantörer samlar in så att ni kan göra lämpliga strategiska affärer med varje leverantör.

NOTE
En fullständig lista över tredjepartsleverantörer av data som stöds av Audience Manager finns i Adobe Audience Finder.

Audience Manager integreras med andra dataleverantörer baserat på deras tillgängliga APIs och datauppsättningar. Datainsamling fungerar i realtid när en användare surfar på webbplatsen eller via separata metoder där ID:n synkroniseras mellan partners och data överförs mellan servrar när en användare har lämnat webbplatsen. I båda fallen Audience Manager kunder får fördelen att ha tredjepartsdata synkroniserade på vår plattform, vilket innebär att varje klient eller domän inte behöver utföra sin egen synkronisering. Det ökar räckvidden och minskar antalet serveranrop från sidan.

Matchningspartners match-partners

Många kunder väljer att samarbeta med tredjeparts datamatchningspartners. De har kontakter med webbplatser som kräver registrering och kan bearbeta kunddatafiler genom att matcha dem (i realtid) baserat på deras registreringsnätverk.

dataleverantörsmatchning

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695