Viktiga komponenter i Audience Manager-systemet key-components-in-the-audience-manager-system

Audience Manager grupperar sina system och processer i fyra huvudkategorier: tagghantering, datainsamling, datahantering och datahantering.

Följande bild visar de viktigaste komponenterna och den underliggande tekniken (maskinvara och programvara) som används Audience Manager. Även om vissa processer utför specifika funktioner och andra har roller med flera syften, fungerar alla system tillsammans för att hjälpa dig att hantera taggar, samla in data, analysera prestanda, synkronisera information med andra system och vidta åtgärder för den informationen.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695