Förutsättningar och överväganden prerequisites-considerations

IMPORTANT
Den här artikeln innehåller produktdokumentation som ska hjälpa dig att konfigurera och använda den här funktionen. Ingenting i det här är juridisk rådgivning. Vänligen kontakta ditt eget juridiska ombud för att få juridisk rådgivning.

Läs nedan för att få en översikt över kundkrav som du måste uppfylla innan du registrerar dig för People-Based Destinations.

IMPORTANT
Läs igenom den här artikeln noggrant innan du går vidare till implementeringsfasen.

Registrera dig för People-Based Destinations signing-up

People-Based Destinations är en premiumfunktion som förbättrar er Audience Manager-upplevelse genom att ni kan aktivera era egna målgruppssegment i personbaserade miljöer genom att inrikta er på målgruppen med anpassade erbjudanden i sociala nätverk eller via e-postmarknadsföring.

Kontakta din Adobe-representant för att få tillgång till denna premiumfunktion.

Partnerspecifika krav partner-prerequisites

Facebook facebook

Innan du kan använda People-Based Destinations för att skicka förstahandspubliken segments till Facebookska du kontrollera att du uppfyller följande krav:

 1. Dina Facebook användarkontot måste ha Hantera kampanjer behörighet aktiverad för annonskontot som du tänker använda.

 2. Lägg till Adobe Experience Cloud företagskonto som annonspartner i Facebook Ad Account. Använd business ID=206617933627973. Se Lägg till partners i din Business Manager för mer information.

  note important
  IMPORTANT
  När du konfigurerar behörigheter för Adobe Experience Cloud måste du aktivera Hantera kampanjer behörighet. Det krävs för People-Based Destinations-integreringen.
 3. Läs och signera Facebook Custom Audiences Användarvillkor. Gör det genom att gå till https://business.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos/?act=[accountID], där accountID är din Facebook Ad Account ID.

LinkedIn linkedin

Innan du kan använda People-Based Destinations för att skicka era egna målgruppssegment till LinkedIn, kontrollera att dina LinkedIn Campaign Manager kontot har Creative Manager eller högre behörighetsnivå.

Så här redigerar du LinkedIn Campaign Manager användarbehörigheter, se Lägg till, redigera och ta bort användarbehörigheter på annonskonton i LinkedIn-dokumentationen.

Se Förstå och konfigurera LinkedIn personbaserade mål för videoinstruktioner.

Google Customer Match gcm

Innan du kan använda People-Based Destinations för att skicka era egna målgruppssegment till en Google Customer Match ska du kontrollera att du läser och följer Google policy för användning av Customer Match, konturerad i Google supportdokumentation.

Se sedan till att Google kontot har konfigurerats för Standard eller högre behörighetsnivå. Se Google Ads-dokumentation för mer information.

Kunder med kompatibla konton tillåts automatiskt listade av Google.

Datainhämtning data-onboarding

IMPORTANT
Alla Audience Manager-kunder kan importera hashade e-postmeddelanden utan att registrera sig för People-Based Destinations.

Intag av data för People-Based Destinations stöder för närvarande upp till 10 hash-kodade e-postadresser som är länkade till ett kund-ID (CRM ID), per batchöverföring.

Om du överför mer än 10 hash-kodade e-postadresser som är länkade till ett kund-ID vid flera batchöverföringar kommer Audience Manager att behålla de 10 senaste e-postadresserna som lagts till.

Så här infogar du hash-kodade identifierare: skapa en datakälla för olika enheter för hash-kodade identifierare och aktivera Share associated cross-device IDs in people-based destinations and/or hashed email workflows alternativ.

Audience Manager-användargränssnittsbild som visar möjligheten att dela associerade enhets-ID:n på personbaserade mål och/eller hashad e-postarbetsflöde

Dataintegritet data-privacy

Fast People-Based Destinations om du vill att målgrupper ska kunna målgruppsanpassas baserat på hash-kodade e-postadresser som du har överfört är det förbjudet att överföra direkt identifierbar besöksinformation till Audience Manager. Under introduktionsfasen av data måste du se till att de e-postadresser du tänker använda hashas med SHA256 algoritm. Annars kan du inte använda dem i People-Based Destinations.

Dataskärm jämfört med kryptering data-hashing-encryption

Kryptering är en tvåvägsfunktion. All krypterad information kan också dekrypteras med rätt dekrypteringsnyckel. Kryptering av data i samband med Audience Manager utgör allvarliga risker, eftersom alla krypterade former av personligt identifierbar information också kan dekrypteras. I motsats till kryptering People-Based Destinations är utformade för att fungera med hash-kodade data istället.

Hash-funktionen är en envägsfunktion som förvränger indata och ger ett unikt resultat. Genom att använda rätt hash-algoritmer, som SHA256går det inte att vända på hashfunktionen och visa den information som inte är så rörig. E-postadresserna som du kommer att anlita Audience Manager måste hash-kodas med SHA256 algoritm. På så sätt kan du se till att inga ohanterade e-postadresser når Audience Manager.

Hash-krav hashing-requirements

När du hash-kodar e-postadresserna måste du se till att följande krav uppfylls:

 • Trimma alla inledande och avslutande blanksteg från e-poststrängen, exempel: johndoe@example.com, inte <space>johndoe@example.com<space>;
 • När du hash-kodar e-poststrängarna ska du se till att hash-koda den gemena strängen.
  • Exempel: example@email.com, inte EXAMPLE@EMAIL.COM;
 • Kontrollera att den hash-kodade strängen är i gemener
  • Exempel: 55e79200c1635b37ad31a378c39feb12f120f116625093a19bc32fff15041149, inte 55E79200C1635B37AD31A378C39FEB12F120F116625093A19bC32FFF15041149;
 • Salt inte strängen.

Se videon nedan för att förstå hashkraven för People-Based Destinations.

Adobe Experience Cloud ger dig möjlighet att hash-koda kund-ID:n via Adobe Experience Platform Identity Service (ECID). Se SHA256 Hash-stöd för setCustomerIDs för detaljerad information om hur du använder ECID för att hash-koda kund-ID:n.

Hämtar användarbehörighet obtaining-user-permission

Sedan People-Based Destinations hjälper er att aktivera egna målgruppsdata i personbaserade kanaler, är det ert ansvar att informera och få alla nödvändiga samtycke från era kunder om hur ni kommer att använda deras data för annonsering eller andra ändamål.

Innan du registrerar dig för People-Based Destinationsmåste du se till att få kundernas samtycke innan du använder deras information i annonssyfte.

Om kunderna vill avanmäla sig från annonskampanjer finns mer information i Hantering av avanmälan för mer ingående information om hur du kan hindra Audience Manager från att samla in data ytterligare.

Tvingande aktivering av första parts data enforcing-first-party-activation

När du använder People-Based Destinationskan ni bara använda egna data för att aktivera målgruppssegment i personbaserade kanaler. Ni kan inte använda data från andra leverantörer för målgruppsaktivering i personbaserade kanaler.

När du använder People-Based Destinations, använda Dataexportkontroller för att märka data sources och destinations i enlighet med riktlinjer och krav från destinationsplattformar och dataleverantörer.

Införliva autentiserade hash-ID:n via deklarerade ID-mål onboard-authenticated-declared-id

Det finns två sätt att överföra offlinedata till Audience Manager för People-Based Destinations.

 • Skicka batchdata till Audience Manager för att importera hashade e-postadresser. Med den här metoden kan du välja att använda de streckade e-postadresserna från CRM databas i People-Based Destinations. När du använder den här metoden kan du dessutom kvalificera de streckade e-postadresserna för Konstruerade trasiga egenskaper.
 • Använd Deklarerade ID:n för att deklarera hash-kodade e-postadresser när autentiserade kund-ID skickas. När du använder den här metoden skickar Audience Manager bara till People-Based Destinations e-postadresser som hashas av användare som har autentiserats online. E-postadresserna som aktiveras via personbaserade kanaler är bara de som anges i de deklarerade ID-händelseanropen. Andra e-postadresser som är kopplade till kund-ID:t skickas inte i realtid.
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695