Om samtal till Demdex Domän understanding-calls-to-the-demdex-domain

Audience Manager och Adobe Experience Platform Identity Service ringa och ta emot data från demdex.net domän. Det här kan verka som Adobe arbetar med en ovanlig tredjepartsdomän, men så är inte fallet. I det här avsnittet beskrivs elementen i en demdex.net ring.

Samtalselement
Beskrivning
demdex.net
Detta är en äldre domän som styrs av Adobe. Det återspeglar det ursprungliga namnet på Audience Manager (Demdex). Adobe förvärvades Demdex 2011 och företaget omprofilerades som Audience Manager. Det är svårt att ändra den här domänen eftersom den är starkt kopplad till Audience Manager, Adobe Experience Cloud ID Serviceoch vår installerade användarbas. Du kan se andra prefix som är kopplade till äldre demdex.net samtal (t.ex. dcs.demdex.net, fast.demdex.net, osv.). Oberoende av prefixet kan du anropa something.demdex.net är alltid ett anrop till Adobe och inte till någon okänd eller misstänkt tredjepartsdomän.
dpm

DPM är en förkortning för Data Provider Match. Den talar internt, Adobe system som Audience Manager eller Adobe Experience Cloud ID Service skickar kunddata för synkronisering eller begär ett ID. Det här är det vanligaste demdex.net ring dig från Audience Manager eller Adobe Experience Cloud ID Service.

DPM Grunderna för samtal:

Obs! Adobe Experience Cloud ID Service kunderna kan ändra DPM i domännamnet. Se auditionManager Server och auditionManagerServerSecure.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695