getDil getdil

WARNING
Från och med juli 2023 har Adobe upphört med utvecklingen av Data Integration Library (DIL) och DIL tillägg.
Befintliga kunder kan fortsätta använda sina DIL implementering. Adobe kommer dock inte att utvecklas DIL bortom denna punkt. Kunder uppmanas att utvärdera Experience Platform Web SDK för deras långsiktiga strategi för datainsamling.
Kunder som vill implementera integreringar för datainsamling efter juli 2023 bör använda Experience Platform Web SDK i stället.

Hämtar en partnerspecifik DIL-instans.

Funktionssignatur: getDil: function (partner, containerNSID) {}

Parametrar

Namn
Typ
Beskrivning
partner
Sträng
Partnernamnet som ska sökas efter.
containerNSID
Heltal
Standardvärdena är 0. NSID för behållaren som du söker efter. Valfritt.

Svar

En partner- och behållar-NSID-matchning returnerar en partnerspecifik DIL -instans. Om det inte finns någon matchning returnerar API:t (utlöser inte) ett fel med meddelandet " The DIL instance with partner <name> and containerNSID <ID> was not found."

Exempelkod

DIL.getDil('partner', containerNSID);
DIL.getDil('partner');
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695