Loggdata och metadatafiler data-and-metadata-files

En datafil innehåller indata, klickningar eller konverteringsdata som du kan använda för:

En metadatafil innehåller läsbara namn som motsvarar olika rapportalternativ och menyalternativ. Formatera data och metadatafiler enligt specifikationerna i det här avsnittet.

IMPORTANT
Om du vill använda metadatafiler måste dina händelseanrop innehålla alla av parametrarna i översikt och mappningar -avsnitt.
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695