Sök signaler med nyckelvärdepar search-signals-by-key-value-pairs

Sök efter en eller flera signaler baserat på deras respektive nyckelvärdepar.
Om du vill söka efter fler än en signal klickar du på knappen Lägg till -knappen. Ange de nyckelvärdepar som du vill söka efter och använd sedan följande filter för att begränsa resultatet.

  • Signalstatus: söka efter signaler som finns i traits, oanvända signaler eller både och.
  • Visa poster för: Ange tidsintervallet för sökning efter mottagna signaler.
  • Minsta antal: visar endast signaler med det angivna minsta totala antalet i det valda intervallet.
IMPORTANT
För en smidig användarupplevelse baseras sökresultaten för nyckelvärdepar på datainsamling. Se Datainsamling och felfrekvens för mer information om hur Audience Manager använder datainsamling och varför små resultatvariationer kan visas när nyckelvärdessökning jämförs med allmänna sökningar.

När du söker efter signaler med hjälp av flera nyckelvärdepar Audience Manager länkar paren med hjälp av OCH -operator. Anta att du gör en sökning med följande nyckelvärdepar:

  • c_creative == “12345”
  • c_product == “smartphone”
  • c_location == “europe”

Sökningen returnerar endast resultat som uppfyller villkoren för alla tre filtren i samma anrop: c_creative == "12345" AND c_product == "smartphone" AND c_location == "europe".

Signaler som inte ingår i signalsökning excluded-signals

Nyckelvariabler som används av Audience Manager och som föregås av d_ och h_ prefix inte visas av Signals Search. Se Prefixkrav för nyckelvariabler för mer information.

Skiftlägeskänslighet och automatisk sökning case-insensitivity

Nyckel- och värdesökfälten är skiftlägeskänsliga. Nyckelsökfältet innehåller automatiskt ifyllda förslag.

Låt oss säga Audience Manager fick följande signaler:

  • productCategory == smartphone
  • newProduct == iPhone
  • PRODUCT == phone
  • product == PHONE

När du skriver product i nyckelsökfältet får du förslag på productCategory och product.

På samma sätt när du söker efter product == PHONE, Data Explorer returnerar endast resultat för product == PHONE.

Verkställigheten av bakåtfyllda egenskaper är också skiftlägeskänsliga. Ett drag som innehåller signalen med nyckel/värde-paret PRODUCT == SMARTPHONE kvalificerar inte signalen med nyckelvärdepar product == smartphone.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695