API-metoder för behörighetshantering permissions-management-api-methods

Vila API metoder för att hantera behörigheter för objekt och grupper.

Visa tillgängliga objekttyper list-object-types

A GET metod för att lista tillgängliga objekttyper som rollbaserade åtkomstkontroller kan ställas in på.

Begäran

GET /api/v1/permissionable-object-types/

Svar

[ "SEGMENT", "TRAIT", "DESTINATION", "DERIVED_SIGNALS", "TAGS" ]

Visa tillgängliga behörigheter för en objekttyp list-permissions-object-type

A GET metod för att lista tillgängliga behörigheter för en objekttyp.

Begäran

GET /api/v1/permissionable-object-types/SEGMENT/

Svar

{
 "wildcard" : [ "VIEW_ALL_SEGMENTS", "EDIT_ALL_SEGMENTS", "CREATE_ALL_SEGMENTS", "DELETE_ALL_SEGMENTS", "MAP_ALL_SEGMENTS_TO_MODELS", "MAP_ALL_TO_DESTINATIONS" ],
 "perObject" : [ "READ", "WRITE", "CREATE", "DELETE", "MAP_TO_MODELS", "MAP_TO_DESTINATION" ]
}
NOTE
Objekttyperna TAGS och DERIVED SIGNALS har inga vanliga behörigheter att använda. Kontrollerna för de här objekttyperna ändras endast av behörigheterna Alla eller Inget jokertecken.
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695