Lägga till eller redigera segment för server-till-server-destinationer add-edit-segments

Du kan bara lägga till eller redigera segment för en server-till-server (S2S). Du kan inte skapa S2S mål med Destination Builder. Kontakta din konsult för att konfigurera S2S destinationer. Följ de här instruktionerna för att lägga till eller redigera segment för en S2S mål.

Lägga till eller redigera segmentkopplingar för ett S2S mål:

 1. Gå till Audience Data > Destinations. Välj Integrerade plattformar > Enhetsbaserade och hitta S2S mål som du vill arbeta med.

 2. I Action klickar du på pennikonen för att redigera målet.

  • I Search and Add Segments börjar du skriva namnet på ett segment eller klickar på Browse All Segments bläddra i en lista över tillgängliga segment.

  • Klicka Add Selected Segments när du hittar det segment du vill använda. När du lägger till ett segment öppnas Edit Mapping -fönstret.

  • I Edit Mapping:

   • Mappings: Ange ett värde för nyckelvärdepar används av det här målet.
   • Start Date och End Date: Välj ett start- och slutdatum för målet. Om slutdatumet är tomt upphör målet aldrig att gälla.
 3. Klicka Save och sedan klicka Done.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695