Skapa anpassad formulärmall

Alla anpassningsbara formulär bygger på en adaptiv formulärmall. Mallen definierar strukturen, det ursprungliga innehållet, temat osv., och det adaptiva formuläret ärver. Du kan skapa en ny adaptiv formulärmall eller använda mallen som finns i kartongen när du skapar ett anpassat formulär.
Mallen som skapas här ligger till grund för vårt adaptiva formulär som utvecklas framåt.
I följande video visas den grundläggande processen att skapa en adaptiv formulärmall

Mer information finns i dokumentationen för adaptiv formulärmall

Om det behövs kan du hämta den adaptiva formulärmallen och importera till AEM med pakethanteraren

Nästa steg

Skapa anpassat formulärfragment

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e