Introduktion

Med interaktiv kommunikation kan agenterna förbereda ad hoc-korrespondenser för att spara delvis ifyllda korrespondenser och hämta samma för att fortsätta arbeta. AEM Forms ger dig Tjänstleverantörsgränssnitt. Kunden förväntas implementera det här gränssnittet för att få funktionerna Spara och Fortsätt.

I den här artikeln används MySQL-databasen för att lagra metadata för bokstavsinstansen. Bokstaven lagras i filsystemet.

I följande videofilm visas hur du använder gemener/VERSALER:

Krav

Du behöver följande för att implementera lösningen efter dina behov

  • Arbetsupplevelse med AEM Forms
  • AEM Server 6.5 med Forms Add on
  • Bör vara bekant med att bygga OSGI-paket
recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e