Samla in arbetsflödeskommentarer i adaptiv Forms Workflow capturing-workflow-comments-in-adaptive-forms-workflow

[Gäller endast AEM Forms 6.4. I AEM Forms 6.5 ska du använda funktionen för variabler för att uppnå detta]

En vanlig begäran är möjligheten att inkludera kommentarer som har angetts av uppgiftsgranskaren i ett e-postmeddelande. I AEM Forms 6.4 finns det ingen mekanism som fångar in de kommentarer som användaren har skrivit och som lägger in dem via e-post.

För att uppfylla detta krav finns ett exempel på ett OSGi-paket som kan användas för att samla in kommentarer och lagra dessa kommentarer som arbetsflödets metadataegenskap.

I följande skärmbild visas hur du använder processteg i AEM om du vill samla in kommentarer och lagra dem som metadataegenskaper. "Capture Workflow Comments" är namnet på den java-klass som ska användas i processsteget. Du måste skicka metadataegenskapsnamnet som innehåller kommentarerna. I skärmbilden nedan är managerComments metadataegenskapen som lagrar kommentarerna.

arbetsflödenkommentarer1

Så här testar du den här funktionen på datorn:

Kommentarerna lagras i metadataegenskapen som kallas managerComments i AEM. Om du vill söka efter kommentarer loggar du in som administratör. Arbetsflödesinstanserna lagras i följande sökväg:

/var/workflow/instances/server0

Välj lämplig arbetsflödesinstans och sök efter egenskapen managerComments i metadatanoden.

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e