Skapar formulärdatamodell

I den här delen skapar vi en formulärdatamodell. Med formulärdatamodellen kan du konfigurera och ansluta till olika datakällor. Den tillhandahåller ett intuitivt användargränssnitt för att skapa ett enhetligt databerderingsschema för affärsenheter och tjänster över anslutna datakällor. I följande videofilm går du igenom stegen för att skapa formulärdatamodell.

Skapa formulärdatamodell i AEM Forms

Formulärdatamodellen är beroende av en korrekt konfigurerad datakälla. Den datakälla som konfigurerats i föregående steg används som bas för den här formulärdatamodellen.

Form Data Model är grunden för all interaktiv kommunikation. Funktionen Hämta/läs för formulärdatamodellen hämtar data från backend-datakällan och används för att fylla i Interactive Communications-dokumentet.

När du har skapat en formulärdatamodell kan du sedan använda den som bas för att skapa dokumentfragment och interaktiva kommunikationsdokument.

Nästa steg

Skapa mall med hjälp av designer

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e