Hämta begäranparameter

Hämta empID-parameter

Nästa steg är att få åtkomst till parametern empID från URL:en. Värdet för parametern empID-begäran skickas sedan till get tjänståtgärd för formulärdatamodellen.
För kursen har vi skapat följande

 • Adaptiv formulärmall har anropats FDMDemo
 • Page Component called fdmdemo
 • Inkluderade vårt anpassade jsp med sidkomponenten
 • Kopplade den adaptiva formulärmallen till sidkomponenten

Genom att göra detta kommer vår kod i den anpassade jsp endast att köras när anpassningsbara formulär baserade på den här anpassade mallen återges

if(request.getParameter("empID")!=null)
  {
   //System.out.println("Adobe !!!There is a empID parameter in the request "+request.getParameter("empID"));
   //java.util.Map paraMap = new java.util.HashMap();
   //paraMap.put("empID",request.getParameter("empID"));
   //slingRequest.setAttribute("paramMap",paraMap);
  }

Värdet för empID är associerat med nyckeln empID i paraMap. Mappningen skickas sedan till slingRequest

NOTE
Nyckeln empID måste matcha bindningsvärdet för de entiteter som hämtar tjänsten

Nästa steg

Skapa ett anpassat formulär baserat på formulärdatamodellen

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e