Introduktion

Ett vanligt användningsexempel är att skicka de anpassade formulärbilagorna med hjälp av skicka e-postkomponent i ett AEM arbetsflöde.
Kunderna skulle normalt packa de bifogade filerna eller skicka dem som enskilda filer med hjälp av en skicka-e-postkomponent.

Skicka formulärbilagor i en ZIP-fil

Ett anpassat arbetsflödesprocessteg skrevs för att slutföra användningsfallet. I det här anpassade steget skapas en ZIP-fil med de bifogade formulären och lagras under nyttolastmappen i en fil med namnet zipped_attachments.zip

send-form-attachments

Skicka formulärbilagorna individuellt

Ett anpassat arbetsflödesprocesssteg har skrivits för att det här användningsexemplet ska kunna användas. I det här anpassade steget fyller vi i arbetsflödesvariabler av typen ArrayList of Documents and ArrayList of Strings.

skicka-lista-för-dokument

Nästa steg

Bifogade postformulär

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e