Exportera data

Det första steget för att fylla i ett adaptivt formulär från en PDF-fil är att exportera data från den angivna PDF-filen och lagra dem i AEM.

Följande kod har skrivits för att extrahera data från den överförda PDF-filen och masserats för att få rätt format än vad som kan användas för att fylla i det adaptiva formuläret

public String getFormData(Document pdfForm) {
  DocumentBuilderFactory factory = null;
  DocumentBuilder builder = null;
  org.w3c.dom.Document xmlDocument = null;

  try {
   Document xmlData = formsService.exportData(pdfForm, DataFormat.Auto);
   xmlData.copyToFile(new File("xmlData.xml"));
   factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
   factory.setNamespaceAware(true);
   builder = factory.newDocumentBuilder();
   xmlDocument = builder.parse(xmlData.getInputStream());

   org.w3c.dom.Node xdpNode = xmlDocument.getDocumentElement();
   log.debug("Got xdp " + xdpNode.getNodeName());
   org.w3c.dom.Node datasets = getChildByTagName(xdpNode, "xfa:datasets");
   log.debug("Got datasets " + datasets.getNodeName());
   org.w3c.dom.Node data = getChildByTagName(datasets, "xfa:data");
   log.debug("Got data " + data.getNodeName());
   org.w3c.dom.Node topmostSubform = getChildByTagName(data, "topmostSubform");

   if (topmostSubform != null) {

     org.w3c.dom.Document newXmlDocument = builder.newDocument();
     org.w3c.dom.Node importedNode = newXmlDocument.importNode(topmostSubform, true);
     newXmlDocument.appendChild(importedNode);
     Document aemFDXmlDocument = documentServices.orgw3cDocumentToAEMFDDocument(newXmlDocument);
     aemFDXmlDocument.copyToFile(new File("aemFDXmlDocument.xml"));
     // saveDocumentInCrx is an utility method of the custom DocumentServices service.
     return documentServices.saveDocumentInCrx("/content/exporteddata", ".xml", aemFDXmlDocument);
   }

  } catch (Exception e) {
   log.debug("Error: " + e.getMessage());

  }
  return null;
}

Följande är den verktygsfunktion som är skriven för att extrahera topmostSubForm med lämpliga namnutrymmen

private static org.w3c.dom.Node getChildByTagName(org.w3c.dom.Node parent, String tagName) {
  NodeList nodeList = parent.getChildNodes();
  for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) {
   org.w3c.dom.Node node = nodeList.item(i);
   if (node.getNodeType() == org.w3c.dom.Node.ELEMENT_NODE && node.getNodeName().equals(tagName)) {
     return node;
   }
  }
  return null;
}

Extraherade data lagras under noden /content/exporteddata i crx-databasen. Filsökvägen för exporterade data returneras sedan till det anropande programmet för att fylla i det anpassningsbara formuläret.

Nästa steg

Importera data från PDF-fil

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e