Skapa interaktiv kommunikation för webbkanal

I den här delen ska vi skapa interaktiv kommunikation för webbkanalen.

 1. Logga in på AEM författarinstans och navigera till Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents.

 2. Öppna mappen 401KStatment.

 3. Tryck på Skapa och välj Interaktiv kommunikation. Sidan Skapa interaktiv kommunikation visas.

 4. Ange följande information

  1. Title:401KStatement
  2. Beskrivning: 401KStatement för enskilda deltagare
  3. Formulärdatamodell:pensionskontoStatement
  4. Förifyllningstjänst: Förfyllnadstjänst för formulärdatamodell
 5. Tryck på Nästa

 6. Ange följande

  1. Avmarkera kryssrutan Utskriftskanal. Vi skapar inte dokumentet för utskriftskanalen.
  2. Webb: Välj det här alternativet om du vill generera dokumentet för webbkanalen
  3. Interaktiv kommunikation: Mall: global>RetirementAccountStatus t(Det här är mallen som skapades i det tidigare steget)
  4. Tema:​ Referenstema ->Canvas 2.0
 7. Tryck på Skapa

 8. Du kan antingen klicka på Klar eller Redigera för att stänga dialogrutan.

Nästa steg

Lägga till text och bild i dokumentet

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e