Skapa DataSource-konfiguration i AEM Forms creating-datasource-configuration-in-aem-forms

I den här delen skapar vi en REST-baserad datakälla. I följande videofilm visas stegen för att skapa datakällan.

Använd swagger-filen som du får som en del av resurserna som hör till den här självstudiekursen. Resurserna är tillgängliga i introduktion av den här självstudiekursen.

Nästa steg

Skapa formulärdatamodell

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e