Skapa din första interaktiva kommunikation för webbkanalen

Interactive Communications är nytt för AEM Forms 6.4. Det här dokumentet guidar dig genom de steg som behövs för att skapa en interaktiv kommunikation för tryckkanalen.

Förutsättningar prerequistes

Hämta och importera mediefilen som är relaterad till den här självstudiekursen till AEM med pakethanteraren.. Den här ZIP-filen innehåller bilder och dokumentfragment som används i den här självstudien

Ladda ned och zippa upp filen. Den här filen innehåller filen SampleRest.war som måste distribueras till Tomcat och swagger som ska användas för att konfigurera datakällan.

När du är klar med den här självstudiekursen har du lärt dig följande:

  • Skapa datakälla
  • Skapa formulärdatamodell
  • Skapa dokumentfragment
  • Konfigurera tabeller och diagram
  • Leverera webbkanalsdokument

Nästa steg

Installera Tomcat

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e