Förifyll formulär med formulärdatamodell

Du kommer att lära dig att använda formulärdatamodellens attribut för att hämta data för att fylla i anpassningsbara formulär.
När kursen är slut har du lärt dig följande.

  • Skapa RDBMS-baserad formulärdatamodell
  • Skapa association mellan två entiteter
  • Fyll i tabellen med data som returnerats av get tjänst för formulärdatamodell
  • Använd formulärdatamodellens attribut för begäran

I följande video visas en översikt över kursen

Förutsättningar

  • Arbetsinstans för AEM Forms
  • Välbekant med MySQL-databas och MySQL-workbench
  • Viss erfarenhet av att skapa Adaptiv Forms

Nästa steg

Skapa databastabeller

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e