Växla synlighet för lösenordsfält

Ett vanligt användningssätt är att låta formuläranvändarna växla till synlighet för den text som anges i lösenordsfältet.
Jag har använt ögonikonen från Font Awesome Library. Den CSS som krävs och eye.svg ingår i klientbiblioteket som skapats för den här demonstrationen.

Exempelkod

Det adaptiva formuläret har ett fält av typen PasswordBox anropat ssnField.

Följande kod körs när formuläret läses in

$(document).ready(function() {
  $(".ssnField").append("<p id='fisheye' style='color: Dodgerblue';><i class='fa fa-eye'></i></p>");

  $(document).on('click', 'p', function() {
    var type = $(".ssnField").find("input").attr("type");

    if (type == "text") {
      $(".ssnField").find("input").attr("type", "password");
    }

    if (type == "password") {
      $(".ssnField").find("input").attr("type", "text");
    }

  });

});

Följande CSS användes för att placera ögat ikon i lösenordsfältet

.svg-inline--fa {
  /* display: inline-block; */
  font-size: inherit;
  height: 1em;
  overflow: visible;
  vertical-align: -.125em;
  position: absolute;
  top: 45px;
  right: 40px;
}

Distribuera exempellösenordet

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e