Använda CAPTCHA med AEM Adaptive Forms using-captchas-with-aem-adaptive-forms

Lägga till och använda en CAPTCHA med AEM Adaptive Forms.

I den här videon går vi igenom hur du lägger till en CAPTCHA i ett AEM adaptivt formulär med både den inbyggda AEM CAPTCHA-tjänsten och Google reCAPTCHA-tjänsten.

NOTE
Den här funktionen är endast tillgänglig med AEM 6.3 och senare.
NOTE
Följ stegen för att konfigurera reCaptcha för publiceringsinstansen
Konfigurera reCaptach för författarinstans
öppna Felix webbkonsol på författarinstansen
sök efter com.adobe.granite.crypto.file bundle
Observera paket-ID:t. I min instans är den 20
Navigera till paket-ID:t i filsystemet på författarinstansen
  • <author-aem-install-dir>/crx-quickstart/launchpad/felix/bundle20/data
  • Kopiera HMAC- och mallfiler
Öppna felix-webbkonsol på din publiceringsinstans. Sök efter paketet com.adobe.granite.crypto.file. Observera paket-ID
Navigera till paket-ID:t i filsystemet för din publiceringsinstans
  • <publish-aem-install-dir>/crx-quickstart/launchpad/felix/bundle20/data
  • ta bort befintliga HMAC- och mallfiler.
  • klistra in HMAC- och mallfiler som kopierats från författarinstansen
Starta om AEM publiceringsserver

Stödmaterial supporting-materials

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e