Möjlighet att ändra konfigurationsinställningarna för Data Source ability-to-modify-data-source-configuration-settings

Fram till version 6.4 av AEM Forms kunde du inte ändra schema, Host, Base Path för RESTful-tjänsten när en datakälla hade konfigurerats. Detta var problematiskt om du ville testa datakällorna mot olika miljöer.

I och med AEM Forms 6.5 kan du nu enkelt ändra ovannämnda egenskaper. Med den här nya funktionen kan du nu skapa formulärdatamodeller mot utvecklingsmiljöer och när du är nöjd med resultatet kan du ändra egenskaperna så att de pekar mot en annan miljö.

Skärmbilderna nedan visar konfigurationsinställningarna för datakällor i AEM Forms 6.4 och Forms 6.5

Data Source Configuration in AEM 6.4

64DataSource Configuration
Redigerbara data-Source-konfigurationer i AEM 6.5 och senare
65Konfiguration för datakälla

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e