Skapa dokumentfragment

I den här delen skapar vi dokumentfragment för mottagarens namn och adress.

Dokumentfragment innehåller textinnehållet i interaktiva kommunikationsdokument. Det här textinnehållet kan vara statisk text eller infogas från de underliggande datamodellelementens värden. Till exempel Bästa {name}, där Bästa är statisk text och namnet är elementnamnet i formulärdatamodellen. Vid körning kommer detta att resultera i Bästa Gloria Rios ​eller Bästa John Jacobs ​beroende på name-elementets värde.

RTF-redigerare är tillräckligt intuitiv för att en affärsanvändare ska kunna skriva text och infoga formulärelement. Dokumentfragmentredigeraren kan formatera text, ange teckensnittstyper och format, infoga specialtecken och skapa hyperlänkar.

Dokumentfragmentredigeraren kan även infoga infogade villkor i texten, vilket visas i detta video

NOTE
Kontrollera att elementen i formulärdatamodellen som du infogar i ett dokumentfragment är underordnade rotelementet. I det här fallet ska du till exempel kontrollera att det användarobjekt du väljer är underordnat saldoobjektet

Nästa steg

Skapa dokument för utskriftskanal

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e