Konfigurera datakälla

Det finns många sätt att integrera AEM med en extern databas. Ett av de vanligaste sätten att integrera en databas är att använda konfigurationsegenskaperna för Apache Sling Connection Pooled DataSource via configMgr.
Det första steget är att ladda ned och installera rätt MySql-drivrutiner AEM.
Skapa den poolade datakällan för Apache Sling-anslutningen och ange de egenskaper som anges i skärmbilden nedan. Databasschemat är en del av den här självstudiekursen.

datakälla

Databasen har en tabell som heter formdata med de tre kolumnerna som visas på skärmbilden nedan.

databas

NOTE
Ge datakällan ett namn aemformstutorial. Exempelkoden använder namnet för att ansluta till databasen.
Egenskapsnamn
Värde
Namn på datakälla
SaveAndContinue
JDBC-drivrutinsklass
com.mysql.cj.jdbc.Driver
JDBC-anslutnings-URI
jdbc:mysql://localhost:3306/aemformstutorial

Assets

SQL-filen som ska skapa schemat kan vara hämtad härifrån. Du måste importera den här filen med MySQL Workbench för att skapa schemat och tabellen.

Nästa steg

Skapa en OSGi-tjänst för att lagra och hämta data i databasen

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e