Hur man skapar PDF-filer genom att sammanfoga stora xml-datafiler med xdp-mallar

När du sammanfogar stora xml-datafiler med xdp-mallen kan du se följande fel i loggfilen

POST /services/OutputService/GeneratePdfOutput HTTP/1.1] com.adobe.fd.output.internal.exception.OutputServiceException AEM_OUT_001_003:Unexpected Exception: client timeout reached org.omg.CORBA.TIMEOUT: client timeout reached

Så här åtgärdar du ovanstående fel

Ändra tidsgränsen för listor

  • Stoppa AEM
  • Skapa en mapp med namnet installera under mappen crx-quickstart i AEM
  • Skapa en fil med namnet org.apache.aries.transaction.config med följande innehåll aries.transaction.timeout="1200" under installationsmappen. Du kan ändra timeout-värdet enligt dina önskemål. Timeout-värdet är i sekunder
NOTE
När du har skapat konfigurationen org.apache.aries.transaction kan du redigera transaktionens timeout-värden från configMgr i stället för att redigera filen

Ändra inställningar för Jacorb ORB-providern

  • Öppna OSGi ConfigMgr
  • Sök efter Jacorb ORB Provider
  • Lägg till följande post jacorb.connection.client.pending_reply_timeout=600000 Ovanstående inställning anger timeout för väntande svar (kallas även CORBA-klienttimeout) till 600 sekunder.
  • Spara ändringarna
recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e