Anpassa textredigeraren customize-text-editor

Ökning overview

Du kan anpassa textredigeraren som används för att skapa dokumentfragment och lägga till fler teckensnitt och teckenstorlekar. De här teckensnitten är engelska och icke-engelska, till exempel japanska, teckensnitt.

Du kan anpassa för att ändra följande i teckensnittsinställningarna:

 • Teckensnittsfamilj och -storlek
 • Egenskaper som höjd och teckenavstånd
 • Standardvärden för teckensnittsfamilj och -storlek, höjd, teckenavstånd och datumformat
 • Punktindrag

För att göra detta måste du:

Anpassa teckensnitt genom att redigera filen tbxeditor-config.xml i CRX customizefonts

Så här anpassar du teckensnitt genom att redigera filen tbxeditor-config.xml:

 1. Gå till https://'[server]:[port]'/[ContextPath]/crx/de och logga in som administratör.

 2. I programmappen skapar du en mapp med namnet config med en sökväg/struktur som liknar konfigurationsmappen, som finns på libs/fd/cm/config, enligt följande:

  1. Högerklicka på objektmappen i följande sökväg och välj Överläggsnod:

   /libs/fd/cm/config

   Överläggsnod

  2. Kontrollera att dialogrutan Overlay Node har följande värden:

   Sökväg: /libs/fd/cm/config

   Plats: /apps/

   Matcha nodtyper: Markerad

   Överläggsnod

  3. Klicka OK. Mappstrukturen skapas i programmappen.

  4. Klicka Spara alla.

 3. Skapa en kopia av filen tbxeditor-config.xml i den nya konfigurationsmappen genom att följa stegen nedan:

  1. Högerklicka på filen tbxeditor-config.xml på libs/fd/cm/config och välj Kopiera.

  2. Högerklicka på följande mapp och välj Klistra in:

   apps/fd/cm/config

  3. Namnet på den inklistrade filen är som standard copy of tbxeditor-config.xml. Byt namn på filen till tbxeditor-config.xml och klicka Spara alla.

 4. Öppna filen tbxeditor-config.xml i apps/fd/cm/config och gör sedan nödvändiga ändringar.

  1. Dubbelklicka på filen tbxeditor-config.xml i apps/fd/cm/config. Filen öppnas.

   code language-xml
   <editorConfig>
     <bulletIndent>0.25in</bulletIndent>
   
     <defaultDateFormat>DD-MM-YYYY</defaultDateFormat>
   
     <fonts>
      <default>Times New Roman</default>
      <font>_sans</font>
      <font>_serif</font>
      <font>_typewriter</font>
      <font>Arial</font>
      <font>Courier</font>
      <font>Courier New</font>
      <font>Geneva</font>
      <font>Georgia</font>
      <font>Helvetica</font>
      <font>Tahoma</font>
      <font>Times New Roman</font>
      <font>Times</font>
      <font>Verdana</font>
     </fonts>
   
     <fontSizes>
      <default>12</default>
      <fontSize>8</fontSize>
      <fontSize>9</fontSize>
      <fontSize>10</fontSize>
      <fontSize>11</fontSize>
      <fontSize>12</fontSize>
      <fontSize>14</fontSize>
      <fontSize>16</fontSize>
      <fontSize>18</fontSize>
      <fontSize>20</fontSize>
      <fontSize>22</fontSize>
      <fontSize>24</fontSize>
      <fontSize>26</fontSize>
      <fontSize>28</fontSize>
      <fontSize>36</fontSize>
      <fontSize>48</fontSize>
      <fontSize>72</fontSize>
     </fontSizes>
   
     <lineHeights>
      <default>2</default>
      <lineHeight>2</lineHeight>
      <lineHeight>3</lineHeight>
      <lineHeight>4</lineHeight>
      <lineHeight>5</lineHeight>
      <lineHeight>6</lineHeight>
      <lineHeight>7</lineHeight>
      <lineHeight>8</lineHeight>
      <lineHeight>9</lineHeight>
      <lineHeight>10</lineHeight>
      <lineHeight>11</lineHeight>
      <lineHeight>12</lineHeight>
      <lineHeight>13</lineHeight>
      <lineHeight>14</lineHeight>
      <lineHeight>15</lineHeight>
      <lineHeight>16</lineHeight>
     </lineHeights>
   
     <letterSpacings>
      <default>0</default>
      <letterSpacing>0</letterSpacing>
      <letterSpacing>1</letterSpacing>
      <letterSpacing>2</letterSpacing>
      <letterSpacing>3</letterSpacing>
      <letterSpacing>4</letterSpacing>
      <letterSpacing>5</letterSpacing>
      <letterSpacing>6</letterSpacing>
      <letterSpacing>7</letterSpacing>
      <letterSpacing>8</letterSpacing>
      <letterSpacing>9</letterSpacing>
      <letterSpacing>10</letterSpacing>
      <letterSpacing>11</letterSpacing>
      <letterSpacing>12</letterSpacing>
      <letterSpacing>13</letterSpacing>
      <letterSpacing>14</letterSpacing>
      <letterSpacing>15</letterSpacing>
      <letterSpacing>16</letterSpacing>
     </letterSpacings>
   </editorConfig>
   
  2. Gör de ändringar du behöver i filen för att ändra följande i teckensnittsinställningarna:

   • Lägg till eller ta bort teckensnittsfamilj och -storlek
   • Egenskaper som höjd och teckenavstånd
   • Standardvärden för teckensnittsfamilj och -storlek, höjd, teckenavstånd och datumformat
   • Punktindrag

   Om du till exempel vill lägga till ett japanskt teckensnitt med namnet Sazanami Mincho Medium måste du göra följande i XML-filen: <font>Sazanami Mincho Medium</font>. Du måste också ha det här teckensnittet installerat på klientdatorn för att kunna komma åt och arbeta med teckensnittsanpassningen. Mer information finns i Lägga till anpassade teckensnitt på klientdatorn.

   Du kan också ändra standardinställningarna för olika delar av texten och ta bort teckensnitten från textredigeraren genom att ta bort posterna.

  3. Klicka Spara alla.

Lägga till anpassade teckensnitt på klientdatorn addcustomfonts

När du öppnar ett teckensnitt i textredigeraren för interaktiv kommunikation måste det finnas på klientdatorn som du använder för att komma åt interaktiv kommunikation. Om du vill kunna använda ett anpassat teckensnitt i textredigeraren måste du först installera det på klientdatorn.

Mer information om hur du installerar teckensnitt finns i:

Få tillgång till teckensnittsanpassningar access-font-customizations

När du har ändrat teckensnitten i filen tbxeditor-config.xml i CRX och installerat teckensnitten på klientdatorn som används för att få åtkomst till AEM Forms, visas ändringarna i textredigeraren.

Till exempel har teckensnittet Sazanami Mincho Medium lagts till i Anpassa teckensnitt genom att redigera filen tbxeditor-config.xml i CRX proceduren visas i textredigerarens användargränssnitt enligt följande:

sazanamiminchointext

NOTE
Om du vill visa text på japanska måste du först ange texten med japanska tecken. När du använder ett anpassat japanskt teckensnitt formateras texten endast på ett visst sätt. Användning av ett anpassat japanskt teckensnitt ändrar inte engelska eller andra tecken till japanska tecken.
recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e