Lägga till tabell i avsnittet om bidrag

I den här delen ska vi lägga till en tabell i avsnittet om bidrag.
Se Använda tabeller i utskriftskanalen om du vill ha mer information om hur du använder tabeller i dokument för tryckkanaler.

Logga in på AEM Forms och gå till Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents.

Öppna mappen 401KStatementPrint.

Öppna 401KStatementPrint i redigeringsläge.

I följande videofilm visas de steg som krävs för att konfigurera en tabell i ett dokument för utskriftskanaler.

Nästa steg

Använda bevakad mapp för att generera ett dokument för utskriftskanaler

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e