Integrering

Aktivera SSL för AEM

AEM Forms 6.5

En av förutsättningarna för att integrera AEM Forms med Acrobat Sign är att du har konfigurerat din AEM för att använda SSL. Adobe Experience Manager SSL-installationsguide gör det enklare att konfigurera en AEM som körs över HTTPS.
I följande video förklaras stegen som krävs för att konfigurera SSL med guiden

Nästa steg

Skapa Acrobat Sign API-program

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e