[Integrering]{class="badge positive"}

Skapa Acrobat Sign API-program

[AEM Forms 6.5]{class="badge informative"}

Du måste skapa ett API-program på din Acrobat Sign för att kunna integrera med din Acrobat Sign-plattform. API-programmet fungerar som en representant för ett klientprogram och interagerar med Acrobat Sign-plattformen. Du kan skapa API-programmet på kund- eller partnerdomänen.

I följande video förklaras de steg som krävs för att skapa ett Acrobat Sign API-program

Nästa steg

Skapa molnkonfiguration för Acrobat Sign

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e