[Integrering]{class="badge positive"}

Skapa Acrobat Sign Cloud-konfiguration

[AEM Forms 6.5]{class="badge informative"}

Med konfigurationen av molntjänster i AEM kan du skapa integrering mellan AEM och andra molnprogram.

I följande video får du hjälp med att skapa en konfiguration för molntjänster för att integrera AEM med Acrobat Sign

Nästa steg

Skapa arbetsflöde för att skicka dokument för signering

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e