AEM

AEM Inkorg konsoliderar meddelanden och uppgifter från olika AEM komponenter, inklusive Forms-arbetsflöden. När ett formulärarbetsflöde som innehåller ett tilldelningssteg aktiveras, visas det associerade programmet som en uppgift i den tilldelades inkorg.

Användargränssnittet i Inkorgen innehåller lista- och kalendervyer för att visa uppgifter. Du kan också konfigurera visningsinställningarna. Du kan filtrera uppgifter baserat på olika parametrar.

Du kan anpassa en inkorg i Experience Manager om du vill ändra en kolumns standardtitel, ändra ordningen på en kolumns placering och visa ytterligare kolumner baserat på data i ett arbetsflöde.

NOTE
Du måste vara medlem i administratörer eller arbetsflödesadministratörer för att kunna anpassa inkorgskolumnerna

Kolumnanpassning

Öppna AEM
Öppna Admin Control genom att klicka på Listvy ikon och sedan markera Administratörskontroll som visas på skärmbilden nedan

admin-control

I kolumnanpassningsgränssnittet kan du utföra följande åtgärder

  • Ta bort kolumner
  • Ordna om kolumnerna
  • Byt namn på kolumner

Anpassning av varumärkesprofilering

Du kan göra följande när du anpassar varumärket

  • Lägg till din organisationslogotyp
  • Anpassa rubriktext
  • Anpassa hjälplänken
  • Dölj navigeringsalternativ

inbox-branding

Nästa steg

Lägg till gift kolumn

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e