[Integrering]{class="badge positive"}

Tjänsten Automated forms conversion

[AEM Forms 6.5]{class="badge informative"}

I den här artikeln beskrivs hur en AEM kan konfigurera tjänsten Automated forms conversion för att automatisera konverteringen av PDF forms till adaptiva formulär. Den här hjälpen är till för IT-administratörer och AEM på din organisation. Informationen baseras på antagandet att alla som läser den här hjälpen känner till följande tekniker:

  • Installera, konfigurera och administrera Adobe Experience Manager- och AEM-paket,
  • Med operativsystemen Linux och Microsoft Windows
  • Konfigurera SMTP-e-postservrar

Förutsättningar:

Du behöver följande för att kunna använda tjänsten Automated forms conversion:

  • Tjänsten Automated forms conversion är aktiverad för din organisation
  • Ett Adobe ID-konto med administratörsbehörighet för konverteringstjänsten
  • En AEM 6.4- eller AEM 6.5-författarinstans som körs med senaste AEM Service Pack
  • En AEM användare (i din AEM instans) som är medlem i användargruppen formulär
NOTE
Följande video visas när Adobe har aktiverat åtkomst för din organisation och ger administratören nödvändiga behörigheter. Administratören kan logga in på Admin Console, skapa en profil och lägga till utvecklare i profilen. Utvecklare kan ansluta en lokal instans av AEM Forms till tjänsten Automated forms conversion i Adobe Cloud.
  • I videon förklaras de steg som krävs för att ansluta din lokala AEM Forms-instans till tjänsten Automated forms conversion i Adobe Cloud.

Nästa steg

Konvertera PDF-formulär till anpassat format

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e