[Integrering]{class="badge positive"}

Konvertera PDF-formulär till anpassat format

[AEM Forms 6.5]{class="badge informative"}

Tjänsten AEM Forms Automated forms conversion, som drivs av Adobe Sensei, konverterar automatiskt PDF forms till enhetsvänliga och responsiva adaptiva formulär. Oavsett om du använder icke-interaktiv PDF forms, Acro Forms eller XFA-baserad PDF forms kan Automated forms conversion-tjänsten enkelt konvertera dessa formulär till anpassningsbara formulär.

I följande video förklaras de steg som krävs för att konvertera PDF-formulär till ett adaptivt formulär med Automated forms conversion Service

Nästa steg

Konfigurera konverterad adaptiv form

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e