Skapa komponent för att summera formulärdata

En enkel komponent skapades för att lista formulärdata för granskning. The API:ns besöksfunktion för guidebridge har använts för att iterera igenom formulärfälten. Koden i det klientbibliotek som är associerat med den här komponenten hämtar panels-/tabellkomponenterna i formuläret. Från de underordnade elementen för den här panel-/tabellkomponentens formulärfältsrubrik, hämtas värdet och SOM-uttrycket med API-metoderna för GuidBridge. En enkel HTML-tabell skapas sedan med titel, värde och SOM-uttryck för att slutanvändaren ska kunna granska/redigera formulärdata innan formuläret skickas.

På skärmbilden nedan visas den tabell som skapats för att visa fälten och deras värden för DinDetaljer. Den sista TD:n i TR används för att redigera fältets värde med hjälp av fältet SOM-uttryck.

besök-func

Nästa steg

Testa lösningen på ditt lokala system

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e