Lagra och hämta adaptiva formulärdata från MySQL-databasen

I den här självstudiekursen får du hjälp med att spara och hämta anpassade formulärdata från databasen. I den här självstudien användes MySQL-databasen för att lagra data för adaptiva formulär. Databas kan användas för att lagra data så länge du har distribuerat databasspecifika drivrutiner i AEM. På en hög nivå krävs följande steg för att uppnå användningsfallet:

  • Använd API:t för GuideBridge för att få åtkomst till data i det adaptiva formuläret

  • Ring en POST till en servett. Den här servern lagrar data i databasen. De lagrade data är associerade med ett GUID

  • När du vill fylla i det adaptiva formuläret med lagrade data hämtar du data som är kopplade till GUID och fyller i det adaptiva formuläret med hjälp av request.setAttribute -metod.

Demonstration av användningsfallet

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e