Skapa din första interaktiva kommunikation för tryckkanalen

Interactive Communications är nytt för AEM Forms 6.4. I det här dokumentet får du stegvisa instruktioner för att skapa en interaktiv kommunikation för tryckkanalen.

Förutsättningar prerequistes

Hämta och importera mediefilen som är relaterad till den här självstudiekursen till AEM med pakethanteraren.Den här zip-filen innehåller bilder, dokumentfragment, bevakad mappkonfiguration och layoutfil(xdp) som en del av resurspaketet

Ladda ned och zippa upp filen. Den här filen innehåller filen SampleRest.war som måste distribueras till Tomcat och swagger som ska användas för att konfigurera datakällan.

När du är klar med den här självstudiekursen har du lärt dig följande:

  • Skapa datakälla
  • Skapa formulärdatamodell
  • Skapa dokumentfragment
  • Konfigurera tabeller och diagram
  • Använd Bevakade mappar för att generera dokument i gruppläge

Nästa steg

Konfigurera Tomcat

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e