Använda JDBC-baserade formulärdatamodeller med AEM Forms using-jdbc-based-form-data-models-with-aem-forms

I den här videon visas hur du skapar en formulärdatamodell baserad på en JDBC-datakälla, ett adaptivt formulär baserat på formulärdatamodellen och hur du använder åtgärden INSERT med hjälp av formulärdatamodellen.

NOTE
Alla RDBMS-datakällor kan användas så länge som de nödvändiga databasdrivrutinerna distribueras till AEM som ett OSGi-paket. Konfigurera en RDBMS-datakälla i AEM beskrivs i Konfigurera dataintegrering med AEM Forms.
recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e