[Integrering]{class="badge positive"}

Skapa anpassat formulär med hjälp av formulärdatamodell

[AEM Forms 6.5]{class="badge informative"}

Nästa steg är att skapa ett adaptivt formulär och basera det på den formulärdatamodell som skapades i det tidigare steget.
Användaren anger lead-ID:t och när Marketo-tjänsten tabbas anropas lead by ID:t. Resultatet av tjänståtgärden mappas sedan till lämpliga fält i Adaptive Forms.

  1. Skapa ett adaptivt formulär och basera det på en tom formulärmall, associera det med den formulärdatamodell som skapades i det tidigare steget.
  2. Öppna formuläret i redigeringsläge
  3. Dra och släpp en TextField-komponent och en panelkomponent i det adaptiva formuläret. Ange rubriken för TextField-komponenten "Enter Lead Id" och ställ in dess namn på "LeadId"
  4. Dra och släpp två TextField-komponenter till panelkomponenten
  5. Ange namn och titel för de två TextField-komponenterna som FirstName och LastName
  6. Konfigurera panelkomponenten så att den är en repeterbar komponent genom att ange Minimum till 1 och Maximum till -1. Detta krävs eftersom Marketo-tjänsten returnerar en array med Lead-objekt och du måste ha en upprepningsbar komponent för att kunna visa resultatet. I det här fallet får vi bara tillbaka ett Lead-objekt eftersom vi söker efter Lead-objekt med dess ID.
  7. Skapa en regel i fältet LeadId så som visas i bilden nedan
  8. Förhandsgranska formuläret och ange ett giltigt lead-ID i fältet LeadID och tabba ut. Fälten Förnamn och Efternamn ska fyllas i med resultatet av serviceanropet.

I följande skärmbild förklaras inställningarna för regelredigeraren

linjalredigerare

Felsökning

Om du använder de paket som ingår i den här artikeln kanske du vill aktivera felsökningsloggar för följande klasser:

  • com.marketoandforms.core.impl.MarketoServiceImpl
  • com.marketoandforms.core.MarketoConfigurationService

Grattis

Du har integrerat AEM Forms med Marketo med AEM Forms Form Data Model.

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e