Introduktion

Oavsett om du ansöker om en inteckning eller öppnar ett nytt bankkonto måste du fylla i och signera flera formulär. Integrationen mellan AEM Forms och Acrobat Sign gör det enkelt att fylla i och signera flera formulär.
I följande video får du hjälp med att signera flera formulär.

Förutsättningar

Kursen förutsätter följande:

  • Du har åtkomst till AEM 6.4- eller 6.5-server med Forms Add on-paketet installerat och konfigurerat
  • AEM konfigurerad med Acrobat Sign
  • Åtkomst till SMTP-server
  • Viss erfarenhet av AEM/AEM Forms

Genom att följa den här självstudiekursen och installera de medföljande resurserna får du en fungerande lösning för att signera flera formulär.

Nästa steg

Konfigurera databasbaserad datakälla

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e