Åsidosätt egenskaper för formulärdatamodell using-form-data-model-service-as-step-in-workflow

Före AEM Forms 6.5.13 var du tvungen att manuellt ändra konfigurationen av molntjänster för formulärdatamodellen så att den pekar på olika slutpunkter eller skapa en helt ny formulärdatamodell.

Åsidosätt egenskaper för formulärdatamodell

Före AEM Forms 6.5.13 behövde du manuellt ändra konfigurationen av molntjänster för formulärdatamodellen så att den pekar på olika slutpunkter eller skapa en helt ny formulärdatamodell.

I AEM Forms 6.5.13 introducerades möjligheten att åsidosätta egenskaper i formulärdatamodellen, vilket gör det enkelt att testa formulärdatamodellen mot olika tjänstslutpunkter.

I följande video visas funktionen och användningsfallet

NOTE
Funktionen som demonstreras i den här videon kräver AEM Forms 6.5.13
recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e