Använda Microsoft Dynamics med AEM Forms using-microsoft-dynamics-with-aem-forms

Med AEM Forms dataintegrering kan du konfigurera och ansluta till olika datakällor. Följande är färdiga att användas. Men med liten anpassning kan ni också integrera andra datakällor.

Relationsdatabaser - MySQL, Microsoft SQL Server, IBM DB2 och Oracle RDBMS

  1. AEM användarprofil
  2. RESTful web services
  3. SOAP-baserade webbtjänster
  4. OData-tjänster

I den här videon går vi igenom ett arbetsflöde som visar hur AEM Forms kan arbeta med Microsoft Dynamics som en back-end-datakälla för att leverera interaktiv, personlig kommunikation.

NOTE
Den här funktionen är endast tillgänglig med AEM 6.3 FP1 och senare. Installera AEM Forms-tillägget innan du konfigurerar det.
recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e