Skapa AF-mall

Vi ska skapa en ny mall för adaptiva formulär för den här självstudiekursen. En ny sidkomponent skapades och associerades med den här mallen. JSP:n i sidkomponenten hämtar data från MySql-databasen som används för att fylla i det adaptiva formuläret i förväg.

Du kan följa den här artikeln när du vill veta hur du skapar en adaptiv formulärmall och en sidkomponent

Assets

Mallen och sidkomponenten som används i den här självstudien kan hämtad härifrån

Nästa steg

Välj de formulär som ska signeras av de som används

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e