Lägga till objekt dynamiskt i alternativgruppskomponenten

I AEM Forms 6.5 introducerades möjligheten att lägga till objekt dynamiskt i en adaptiv Forms-valgruppkomponent som CheckBox, Radio Button och Image List.

Du kan lägga till objekt med den visuella redigeraren och kodredigeraren beroende på hur du använder dem.

Med den visuella redigeraren: Du kan fylla i alternativgruppens objekt från resultatet av ett funktionsanrop eller ett serviceanrop. Du kan till exempel ställa in objekten i urvalsgruppen genom att använda svaret på ett REST API-anrop.

På skärmbilden nedan ställer vi in alternativen för låneperiod(år) till resultatet av ett serviceanrop som kallas getLoanPeriods.

Regelredigeraren

Använda kodredigeraren: När du vill ange objekten i alternativgruppen dynamiskt baserat på de värden som anges i formuläret. Följande kodfragment ställer till exempel in kryssrutans objekt på de värden som anges i den sökandes namn och i makens fält i det adaptiva formuläret.

I kodfragmentet anger vi objekten för WorkingMembers, som är en kryssrutekomponent. Arrayen för objekten byggs dynamiskt genom att hämta värdena för sökandeName- och make-textfälten i de adaptiva formulären


 if(MaritalStatus.value=="Married")
 {
WorkingMembers.items =["spouse="+spouse.value,"applicant="+applicantName.value];
 }
else
 {
  WorkingMembers.items =["applicant="+applicantName.value];
 }

De inlämnade uppgifterna är följande

<afUnboundData>

<data>

<applicantName>John Jacobs</applicantName>

<MaritalStatus>Married</MaritalStatus>

<spouse>Gloria Rios</spouse>

<WorkingMembers>spouse,applicant</WorkingMembers>

</data>

</afUnboundData>

Lägga till objekt med regelredigeraren

Lägga till objekt med kodredigeraren

Så här provar du det på datorn:

Lägga till objekt med kodredigeraren

 • Hämta resurserna
 • Öppna Forms och dokument
 • Klicka på Skapa | Filöverföring och överföring av filen du laddade ned i föregående steg
 • Förhandsgranska formulären
 • Ange den sökandes namn och välj civilstånd till gift
 • Ange makens namn
 • Klicka på Nästa
 • Kryssrutan ska fyllas i med den sökandes namn och med makens namn om äktenskapsstatusen är gift

Använda den visuella redigeraren för att lägga till objekt

NOTE
Det antas att tomcat körs på port 8080 och AEM på port 4502
recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e