Bädda in anpassat formulär eller HTML5-formulär på webbsidan

Det inbäddade adaptiva formuläret fungerar fullt ut och användarna kan fylla i och skicka formuläret utan att behöva lämna sidan. Det hjälper användaren att stanna kvar i sitt sammanhang för andra element på webbsidan och interagera med formuläret samtidigt.

I följande video förklaras stegen som krävs för att bädda in ett adaptivt eller HTML5-formulär på en webbsida.
Läs mer i dokumentation för bästa förutsättningar, bästa praxis osv.

Du kan hämta exempelfilerna som används i videon härifrån

Följande kod används för att hämta det adaptiva formuläret och bädda in formuläret i behållaren som identifieras av klassnamnet höger

$(document).ready(function(){

    var formName = $( "#xfaform" ).val();
    $.get("http://localhost/content/dam/formsanddocuments/newslettersubscription/jcr:content?wcmmode=disabled", function(data, status){
    console.log(formName);
    $(".right").append(data);

    });

});
recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e