Variabler av typen formulärdatamodell

Variabler av typen formulärdatamodell används vanligtvis för att infoga rader i den underliggande datakällan för formulärdatamodellen. I den här videon förklaras de steg som behövs för att infoga en rad i databasen med AEM arbetsflöde.

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e