Lägga till tabell på kontosaldopanelen adding-table-to-account-balance-panel

I den här delen ska vi lägga till en tabell på panelen Kontosaldo.

Logga in på AEM Forms och gå till Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents.

Öppna mappen 401KStatement.

Öppna 401KStatement i redigeringsläge.

Tryck på målområdet för kontosaldo och klicka på plusikonen (+) för att öppna dialogrutan för att infoga komponenten.

Välj Tabell om du vill infoga tabellkomponenten.

Möjligheten att visa tabelldata med hjälp av tabeller i Interactive Communication Document introducerades i AEM Forms 6.4. I följande videofilm visas de steg som krävs för att konfigurera en tabell i webbkanalsdokumentet.

Konfigurera tabell i webbkanalsdokument - AEM Forms 6.4

Konfigurera tabell i webbkanalsdokument - AEM formulär 6.5

Nästa steg

Konfigurera kolumndiagram

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e