Skapa det adaptiva huvudformuläret

Formuläret StoreAFWithAttachments är den huvudsakliga adaptiva formen. Detta adaptiva formulär är utgångspunkten för användningsfallet. I det här formuläret hämtas användarinformation, inklusive mobilnummer. Det här formuläret kan även lägga till några bilagor. När användaren klickar på knappen Spara och avsluta körs serversideskoden för att lagra formulärdata i databasen och ett unikt program-ID genereras och visas för användaren för att skydda dem. Detta program-ID används för att hämta det mobilnummer som är kopplat till programmet.

huvudprogramformulär

Det här formuläret är associerat med bootboxjs540,storeAFWithAttachments klientbibliotek som skapats tidigare under kursen och ett AEM arbetsflöde som aktiveras när formulär skickas.

Nästa steg

Skapa formuläret som hämtar det sparade formuläret

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e